Datu pārvaldnieks: SIA "Ottensten Latvia"

Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003237204

PVN maksātāja kods: LV40003237204

Adrese: Garā iela 2, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Tālrunis: +371 26111106

E-pasts: datu.apstrade@ottensten.lv


Datu pārvaldnieks SIA "Ottensten Latvia", turpmāk saukts par "Uzņēmumu", ciena jūsu privātumu un cenšas nodrošināt jūsu datu drošību.

Šī Privātuma politika ir paredzēta tiem cilvēkiem, kas izmanto Uzņēmuma sniegtos pakalpojumus un apmeklē Uzņēmuma tīmekļa vietni www.ottensten.lv, turpmāk sauktā par vietni.

Šajā Privātuma politikā jūs varat uzzināt, kādu informāciju par jums ievāc uzņēmums, kad apmeklējat vietni, kam uzņēmums šo informāciju nodod un kā uzņēmums to var izmantot.

Privātuma politikā izmantotie termini:


Vispārējie noteikumi

Mēs cenšamies, lai jūsu personu dati tiktu apstrādāti godprātīgi, skaidri un likumīgi. Mēs apliecinām, ka visi personu dati tiek apstrādāti, ievērojot Kopējā regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un brīvu šo datu plūsmu un Direktīvas 95/46/EK atceļš, kā arī citus Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktus, kas regulē personas datu apstrādi.

Mēs garantējam, ka tiek savākti tikai tie personas dati, kas nepieciešami mūsu uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanai. Mēs nodrošinām, ka tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai netikli un nepareizi dati tiktu iespējami ātrāk izdzēsti vai laboti.

Šī privātuma politika nav paredzēta, lai mēs vienotos ar jums par to, kā jūsu dati tiks apstrādāti. Mēs jūs informējam par to, kāda informācija par jums tiks savākta, kā tā tiks apstrādāta, cik ilgi tā tiks saglabāta un kādas tiesības jums ir.

Privātuma politika attiecas tikai uz šī uzņēmuma vietni un nav piemērojama, ja jūs pārlūkojat citas interneta vietnes.

Datu subjekts, apmeklējot vietni, apstiprina, ka ir iepazinies ar šo Privātuma politiku un piekrīt tās noteikumiem. Viņš arī piekrīt, ka Uzņēmums vāks par viņu sniegtos datus, kas šeit ir aprakstīti (ieskaitot tiešos un netiešos datus, ko Uzņēmums iegūst, kad Datu subjekts apmeklē vietni, kad aizpilda pieteikumus, sūta CV vai citādi sazinās ar Uzņēmumu).


Kādus datus mēs savācam?


Kā mēs izmantojam jūsu datus?

Uzņēmums izmanto personas datus šādos nolūkos:Informācija par izmantotajām sīkdatnēm

Mēs informējam, ka, lai nodrošinātu ērtu pārlūkošanu un uzzinātu par vietnes apmeklētāju uzvedību, mēs izmantojam sīkdatnes. Sīkdatnes ļauj apkopot statistikas informāciju un nodrošināt vietnes darbību.

Sīkdatnes var tikt ierakstītas tikai tad, ja jūsu ierīces iestatījumi to ļauj. Pārlūkojot vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot interneta pārlūka iestatījumus un dzēšot saglabātās sīkdatnes.

Mēs informējam, ka sīkdatņu dzēšana var palēnināt vietnes pārlūkošanas laiku, bloķēt piekļuvi vai ierobežot vietnes funkcionalitāti.

Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tās var tikt izmantotas vēlreiz, lai atkārtoti uzglabātu jūsu piekrišanu.


Vietnē izmantojamās sīkdatnes:

Uz kādu mērķi tiek nodoti personas dati?


Datu glabāšanaJūsu tiesībasBeigu nosacījumi


Uzņēmums neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu un/vai datu zudumu, izmaiņām vai citu nepiemērotu izmantošanu, ko datu subjekts ir piedzīvojis sava pārkāpuma, apzinātiem trešo personu darbību, nepiemērotas vietnes izmantošanas vai citu nepiemērotu darbību rezultātā, kas notikuši ne tādēļ, ka uzņēmums ir vainīgs.

Uzņēmums patur sev tiesības noraidīt pieprasījumus attiecībā uz datu apstrādi, ja tie ir nepamatoti, nepiemēroti un nesamērīgi, kā arī, ja tas attiecas uz datu pieteikšanas formu, pirms nebija nodrošināta savstarpējo saistību ievērošana.

Pamatojoties uz e-pasta vēstuli, pieprasījumu vai citu veidu saziņu ar uzņēmumu, jūs piekrītat uzņēmuma tiesībām jums atbildēt.

Uzņēmums patur sev tiesības jebkurā brīdī atjaunināt privātuma politiku, un tā stājas spēkā, kad tā ir publicēta uzņēmuma vietnē. Datu subjekts, apmeklējot vietni pēc šādas privātuma politikas atjaunināšanas, tiks uzskatīts par to, ka viņš piekrīt šiem jauninājumiem.

Pēdējo reizi privātuma politika tika atjaunināta 2024. gada 30. janvārī.


Visos datu apstrādes jautājumos jūs varat sazināties pa e-pastu datu.apstrade@ottensten.lv